OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

Opći uvijeti korištenja Interdate S.A.

(23.07.2018)

 

Uvod:

 

Opći uvjeti korištenja navode uvjete koji će se primjenjivati za korištenje C-Date usluga, koje pruža Interdate S.A. / 13 rue du Commerce, L-1351 Luksemburg- Luksemburg, pod različitim domenama, između ostalog www.c-date.hr, www.c-date.de, (u sljedećem „C-Date“). Za sve korisnike i članove C-Date (u sljedećem sažeto pod "članovi") vrijede isključivo isti uvijeti korištenja, i tada kada su registracija, korištenje i pristup izvan Luksemburg. Pri registraciji klijent potvrđuje da je pročitao i razumio te prihvaća navedene Opće uvjete korištenja. Klijent će Opće uvjete korištenja prihvatiti deklaracijom „Pročitao sam i prihvaćam Opće uvjete korištenja“ tako što će kliknuti na gumb „Da“.

Napomena: naša usluga nije namijenjena kupcima s prebivalištem u Luksemburgu. Ako ste državljanin Luksemburga, ne možete se registrirati za uslugu. Točke 10. (2), 2. (3), 6. (5), 6. (1) értékesítés 2, 4. (2) mondat 2 Općih uvjeta korištenja se više ne odnose na kupce/klijente državljane Luksemburga.

I. Predmet uvjeta korištenja

(1) C-Date nudi na svojoj stranici usluge, s kojima osobe mogu tražiti druge osobe zu pomoć prije definiranih kriterija. U te usluge ubrajaju se besplatne usluge, kao i usluge koje se naplaćuju. Kod usluga koje se naplaćuju troškovi nastaju ili za pojedinačno korištenje ili za korištenje, koje je definirao na određeno vrijeme. Registrirani korisnici mogu koristiti sve usluge. Prije korištenja usluga koje se naplaćuju, korisnici će biti upućeni na to, da se te usluge naplaćuju i koliki bi bili troškovi. Te usluge mogu koristiti nakon plaćenih pristojbi za određenu uslugu.

(2) Dolje navedenim uvjetima korištenja regulira se korištenje C-Date usluga za C-Date klijente.

(3) C-Date svoje usluge nudi isključivo u privatne, nekomercijalne svrhe. Prilikom registracije Klijent se obvezuje na korištenje usluga isključivo u privatne svrhe i potvrđuje da je punoljetan, tj. da ima 18 godina.

II. Opis i opseg usluga

(1) C-Date svojim klijentima pruža pristup bazama podataka i aplikacijama koje se mogu pronaći pod različitim domenama ili kroz web stranice kooperacijskih partnera u kojima C-Date je ili može biti integrirana, najvjerojatnije u grafičkom zaslonu adaptiranom na platformu navedene web stranice kooperacijskog partnera.

(2) C-Date omogućava svojim korisnicima pristup stranici, na kojoj korisnik može ispuniti upitnik, baziran na posebnim kriterijima.

(3) Odgovori Klijenta na pitanja iz upitnika, profil osobnosti i drugi osobni podaci unose se u bazu podataka C-Date gdje se mogu uporediti s podacima svih drugih klijenata sa C-Date. Usporedba se temelji na algoritmu koji daje podatke o kompatibilnosti (odgovaranju) dvaju partnera. Kao rezultat uporedbe njegovog profila sa profilima drugih korisnika iz baze podataka, korisnik dobija listu drugih korisnika (kontakt preporuke), koji mu najbolje odgovaraju. C-Date podržava taj proces osobnom službom za članove, koja pronalazi profile, koji pokazaju dovoljnu komapatibilnost.

(4) Klijent može stupiti u kontakt sa drugim klijentima koje mu predloži C-Date.

(5) Uspostava kontakta se naplaćuje. Klijenti mogu ostvariti pristup ovoj usluzi na određeni period (npr. 6 mjeseci) koji se automatski proširuje u skladu s točkom VIII.(3).

(6) Prije nego što pristupe usluzi koja se naplaćuje, klijenti se upozoravaju da se izlažu troškovima te obavještavaju o opsegu usluge i načinima plaćanja. Nakon izvršenog plaćanja klijenti mogu koristiti navedene usluge koje se naplaćuju.

(7) C-Date ne jamči uspjeh u uspostavi bilo kakvog kontakta za vrijeme ugovornog perioda niti će snositi odgovornost u slučaju da se za vrijeme ugovornog perioda ne ostvari nikakav kontakt. Međutim, na zahtjev Klijenta C-Date će garantirati automatsko produženje pristupa opcijama za uspostavljanje kontakta koje se naplaćuju dok se ne uspostavi najmanje 5, 15 ili 30 kontakata za određeno vrijeme trajanja od 3,6 ili 12 mjeseci.

(8) C-Date neće jamčiti točnost procjena i navoda u testu osobnosti.

III. Pristup

(1) Svaki pristup korištenju C-Date baze podataka zahtijeva registraciju pri kojoj Klijent može koristiti svoju vlastitu šifru, nadimak ili izmišljeno ime. Prilikom registracije svaki će Klijent prihvatiti uvjete korištenja navedene u ovim Općim uvjetima korištenja. Klijent potvrđuje da je punoljetan. Registracijom se između C-Date i Klijenta uspostavlja ugovorni odnos koji podliježe odredbama ovih Općih uvjeta korištenja.

(2) C-Date ima pravo u bilo kojem trenutku ukinuti pravo pristupa klijentima koji nezakonito koriste C-Date sustav, osobito u slučaju povrede obveza navedenih pod točkom VII.

(3) C-Date nudi besplatne usluge i usluge koje se naplaćuju. U slučaju usluga koje se naplaćuju, troškovi se zaračunavaju za svako pojedinačno korištenje ili za pristup uslugama na određeni vremenski period. Prije korištenja usluge koje se naplaćuje, Klijent će primiti upozorenje da je to usluga koje se naplaćuje te biti obaviješten o cijeni usluge.

(4) Prilikom korištenja navedenih usluga koje se naplaćuju registrirani Klijent povrh registracije stupa i u zasebno sklopljeni ugovorni odnos s C-Date. Sklapanjem takvog ugovornog odnosa za usluge koje se naplaćuju Klijent prihvaća obvezu plaćanja klikom na gumb za potvrdu plaćanja na dotičnoj web stranici.

IV. Zaštita podataka

Naša pravila o privatnosti možete pronaći ovdje: https://www.c-date.com.hr/info/izjava-o-zastiti-podataka.html

V. Troškovi

Korištenje bilo kakvih usluga dostupnih Klijentu pod C-Date bit će besplatno, osim ako Klijent nije obaviješten o troškovima usluge prije korištenja iste. Svi troškovi koji se nameću za usluge koje se naplaćuju i načini plaćanja bit će objašnjeni za svaku uslugu pojedinačno. U slučaju da se Klijentu zbog povrede ugovora zabrani pristup, svaki iznos koji nije iskorišten u odgovarajućem vremenskom periodu zadržat će C-Date kao fiksno utvrđenu naknadu čiji je cilj sprečavanje povrede ugovora. Neće biti povrata preostalog iznosa. Pretplata se ne smije prenositi na druge osobe ili dijeliti sa drugim osobama. Korisnik mora službu odmah obavijestiti o sljedećim stvarima: Promjeni datuma trajanja kreditne kartice ili bankovnih podataka, koji se koriste u svrhu naših usluga.

VI. Primjedbe na naknade koje se zaračunavaju za usluge koje se naplaćuju

(1) Svi prigovori koje Klijent može imati na iznos zaračunatih naknada moraju biti utemeljeni i moraju se poslati pismenim putem najmanje 14 dana od zaračunavanja naknade na koju se ulaže prigovor ili od primitka računa na koji se ulaže prigovor. Ukoliko Klijent ne uloži utemeljen prigovor unutar navedenih 14 dana, smatrat će se da Klijent pristaje na zaračunate naknade. Troškove opomena ili stegovnog postupka kod kašnjenja u plaćanju snosi Klijent. Kod kašnjenja u plaćanju se dodatno zaračunavaju i kamate po zakonski važećoj stopi.

(2) Manje smetnje u pružanju usluga neće se smatrati opravdanim prigovorima. Manjim smetnjama u pružanju usluga smatraju se smetnje pri kojima period u kojem Klijent ne može koristiti usluge koje se naplaćuju ne prekorači dva dana uzastopce. Opravdan prigovor također iziskuje uvjet da je prema točki XI. ovih Općih uvjeta o korištenju C-Date odgovoran za nedostupnost.

(3) U slučaju opravdanog prigovora primjenjivat će se sljedeće: Klijentima koji su platili pristup C-Date aplikacijama i bazama podataka na određeni vremenski period bit će zajamčeno produženje pristupa za onaj period za koji je klijent uložio opravdan prigovor.

(4) U slučaju opravdanog prigovora, Klijent će dati C-Date dodatni period od pet radnih dana za pravilnu provedbu usluga te ima pravo zahtijevati kreditiranje pod točkom (3). U slučaju da uzrok prigovora po isteku dodatnog perioda nije uklonjen, Klijent ima pravo na poništenje ugovora. Povrat neiskorištenog iznosa odvijat će se prema točki VIII (5).

VII. Obveze klijenta

(1) Pretplatnik se obvezuje na to, da je on ili ona punoljetan po zakonu svoje zemlje, tj. da ima preko 18 godina, kao i da je ovlašten sklapati radne ugovore, kako bi mogao kvalificirano i kompetentno poštovati ove uvijete korištenja. Dalje, pretplatnik se obvezuje, da neće dozvoliti pristup uslugama osobama mlađim od 18 godina i sam odgovara za čuvanje ulaznih podataka od maloljetnih članova obitelji, prijatelja i poznanaika. Na upit je svaki korisnik dužan pokazati osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kopiju kreditne kartice i računa, koju je koristio kod prijave, kako bi dokazao svoju punoljetnost. Korisnicima je zabranjeno udvostručavanje, proširivanje, proslijeđivanje i/ili u drugim oblicima korištenje u komercijalne i/ili nekomercijalne svrhe snimki i tekstova. Neautorizirane upotrebe/korištenje će biti zakonski kažnjavane. To isto vrijedi i za svakojaku komunikaciju s drugim članovima ove platforme za fliranje. Također se zabranjuje prosljeđivanje bilo kakvih podataka o osobama koje nisu klijenti.

(2) Svaki se Klijent obvezuje da će povjerljivima držati e-mailove i druge oblike komunikacije te podatke Klijenata pribavljene korištenjem baze podataka te da iste neće otkrivati trećim osobama osim uz pristanak pošiljatelja. To se također odnosi na imena, brojeve telefona i telefaksa, adrese stanovanja i adrese elektronske pošte te URL-ove ostalih klijenata.

(3) Osim toga, svaki se klijent obvezuje da neće zlorabiti C-Date, posebice

a) kako bi u promet pustio bilo kakve klevetničke, uvredljive, pornografske ili druge nezakonite materijale ili informacije

b) kako bi prijetio, napadao i kršio prava drugih (uključujući i pravo na osobnost), ili kako bi obećavao ili zahtijevao novac ili materijalne vrijednosti;

c) da na C-Date neće prenositi podatke:

- koji sadrže virus (inficirane software);

- koji sadrže software ili druge materijale zaštićene autorskim pravom ili pravom industrijskog vlasništva, osim u slučaju da je Klijet zakoniti vlasnik navedenih prava ili je dobio odobrenje potrebno za korištenje navedenog software ili materijala;

d) da neće koristiti C-Date kako bi izazvao nepovoljne učinke na dostupnost ponude drugim Klijentima;

e) da Klijentima neće slati poruke u bilo koje druge svrhe osim u svrhu osobne komunikacije, osobito ne kako bi oglašavao ili nudio dobra ili bilo kakve usluge;

(4) Neispunjavanje gore navedenih pravila ponašanja ovlastit će C-Date da raskine ugovor bez prethodnog upozorenja te da bez odlaganja ukine pravo pristupa C-Date aplikacijama i bazama podataka navedenim pod točkom III.

(5) U slučaju znakova nedopuštenog ili nezakonitog korištenja, C-Date ima pravo provjeriti sadržaje podataka koje su Klijenti unijeli i ukoliko je potrebno, ukinuti pravo pristupa takvim podacima te bez odlaganja ukinuti Klijentu pravo pristupa pod točkom III. U slučaju dvojbi, C-Date će imati pravo na donošenje konačne odluke o dopustivosti dotičnog korištenja.

VIII. Otkazivanje i raskidanje ugovora

(1) Svaki Klijent ima pravo u bilo kojem trenutku otkazati ugovor bez navođenja razloga. Pri otkazivanju ugovora Klijentovi podaci bit će izbrisani i ugovorni odnos pobliže definiran točkom III.(1) raskinut. C-Date također ima pravo raskinuti ugovorni odnos pobliže definiran točkom III.(1) u roku od dva tjedna nakon opomene.

(2) U slučaju da Klijent usluga koje se naplaćuju otkaže svoju prijavu, ugovorni odnos uređen točkom III (3) ovih Općih uvjeta korištenja ostat će nepromijenjen. Pri otkazivanju Klijent se odriče korištenja uplaćenih naknada kao dalje nepotrebnih za korištenje spomenutih usluga koje se naplaćuju, npr. Klijent neće dobiti nikakav povrat plaćenih naknada.

Pri isteku kupljenog razdoblja u kojem je pristup omogućen, pristup opciji za uspostavljanje kontakta koja se naplaćuje, točka II (5) i s tim u svezi ugovorni odnos pod točkom III (3) biti će automatski produljen za odabrano ili naznačeno pristupno razdoblje (npr. 3, 6 ili 12 mjeseci), osim ako ga Klijent pismeno ne raskine četrnaest dana prije isteka pristupnog razdoblja ili u slučaju da je drugo raskidno razdoblje dogovoreno pri kupnji pristupnog razdoblja, s drugačije dogovorenim raskidom, naznačujući svoje puno ime i svoje korisničko ime. Raskid mora biti zatražen korištenjem odgovarajućeg linka u ,,Postavkama'' unutar ,,Premium Članstva'', ako je dostupan, ili faksom. Pri primitku potvrde plaćanja za prvu kupnju korisnik će biti obaviješten o datumu do kojeg je ugovor prvotno na snazi i za koje će trajanje propis biti produžen ako se ne podnese odgovarajući zahtjev za njegovim raskidom.

(4) C-Date ima pravo u svakom trenutku, djelomično ili u cjelini, obustaviti pružanje ponuđenih usluga.

(5) Svaki Klijent koji, u trenutku kada C-Date obustavlja pružanje usluga, ima pretplaćeno, još neiskorišteno pravo (stanje korisničkog računa) na iste usluge, primiti će naknadu za neiskorištena prava na usluge.

IX. Djelovanje

C-Date će imati pravo, ali ne i obvezu na nadzor i provjeru sadržaja pojedinih ili svih tekstova ili primljenih datoteka s podacima ili grafičkim sadržajima radi usklađivanja s općim zakonima i ovim Općim uvjetima korištenja, te gdje je potrebno i na izmjene i uklanjanje sadržaja.

X. Prava

Sva prava na programe, usluge, procese, software, tehnologije, zaštitne znakove, pripadajuće nazive, pronalaske, i sva pripadajuća sredstva C-Date, isključivo su u vlasništvu C-Date. C-Date je vlasnik svih licenci za korištenje gore navedenih prava. Korištenje pojedinih i svih programa i njihovih sadržaja, sredstava i zaštitnih znakova i pripadajućih naziva dozvoljeno je isključivo u svrhe naznačene u ovim Općim uvjetima korištenja. Reprodukcija spomenutih programa, usluga, procesa, software, itd. – u bilo koju svrhu – neprihvatljiva je.

XI. Odgovornost

(1) C-Date nema nikakvu kontrolu nad točnošću i sigurnošću bilo kakvih informacija razmijenjenih među Klijentima ili unesenih od strane Klijenata u svoje osobne profile. Stoga se C-Date ne može držati odgovornim za ikakve informacije ovog tipa. C-Date neće preuzeti nikakvu odgovornost za preciznost i uspjeh u spajanju različitih osobnih profila i preciznost procjene testova osobnosti. C-Date neće preuzeti nikakvu odgovornost za sadržaj procjene i individualno sastavljenih izvješća. Iako to nije dozvoljeno, klijenti imaju mogućnost unositi netočne podatke ili koristiti C-Date aplikaciju u druge neprihvatljive ili nezakonite svrhe. U odnosu na bilo kakvo neprihvatljivo ili nezakonito korištenje C-Date aplikacije, C-Date će biti izuzet od ikakve odgovornosti. C-Date prihvaća samo nastojanje ugovaranja kontakta ali ne i uspjeh istog. U skladu s tim, C-Date se neće držati odgovornim ako za vrijeme trajanja ugovora nije uspostavljen nikakav kontakt ili ako osobnosti kontaktiranih Klijenata zapravo nisu u skladu jedna s drugom.

(2) C-Date se neće držati odgovornim za uzastopnu, neprekinutu dostupnost sustava, niti za neodgovarajući prijam, prekide ili poremećaje tehničkih instalacija C-Date. C-Date se posebice neće smatrati odgovornim za lošu kvalitetu pristupa na C-Date zbog djelovanja više sile ili ikakvih događaja izvan kontrole C-Date, posebice zastoja u radu komunikacijskih mreža i njihovih poveznika. C-Date se neće držati odgovornim za manje prekide u pružanju usluge.

(3) C-Date se neće držati odgovornim za štetu proizašlu iz uzroka koji nisu gore navedeni izuzev u slučaju namjernog ili grubog nemara od strane njihovih tijela, zaposlenika i posrednih zastupnika i samo u istom proporcionalnom udjelu koji njihovo pridonošenje uzroku štete ima u odnosu na druge uzroke.

(4) C-Date držat će se odgovornim za običan nemar samo do mjere do koje je izvršno tijelo, zaposlenik ili posredni zastupnik prekršio bitnu ugovornu dužnost. Bilo kakva odgovornost bit će ograničena na standardnu mogućnost uzrokovanja štete.

(5) Za ostalo će odgovornost biti isključena.

XII. Oslobađanje

Klijent ovime smatra C-Date bezopasnim i oslobađa C-Date ikakve odgovornosti, troškova i potraživanja proizašlih iz štete uzrokovane porugom, uvredom, povredom osobnih prava od strane drugog Klijenta, nastalih zbog zastoja u radu korisničkih usluga, zbog povrede prava nematerijalnog vlasništva ili povrede drugih prava od strane Klijenata. Svaki Klijent će nadalje smatrati C-Date bezopasnim i osloboditi ga ikakve odgovornosti, potraživanja i troškova proizašlih iz kršenja ovih Općih uvjeta korištenja.

XIII. Poruke

Komunikacija C-Date prema Klijentu omogućena je kroz okvire na zaslonu prilikom prijave korisnika ili slanja e-maila. Komunikacija od Klijenta prema C-Date odvijat će se putem maila na adrese izričito naznačene na stranicama (npr. [email protected]) ili putem pošte.

XIV. Nadoknada/Pravo pridržaja

Klijent će imati mogućnost zahtijevati od C-Date naknadu za vlastita potraživanja ili se pozivati na pravo pridržaja samo za potraživanja za koje postoji pravomoćna presuda, oko koje nema razilaženja, ili koja su na neki drugi način potvrđena.

XV. Izmjene Općih uvjeta korištenja

C-Date će imati pravo u bilo kojem trenutku mijenjati i nadopunjavati ove Opće uvjete korištenja. C-Date će eksplicitno istaknuti takve promjene Klijentu. Klijent ima mogućnost ulaganja prigovora na promijenjene Opće uvjete korištenja u roku od dva tjedna. C-Date će eksplicitno istaknuti tu mogućnost za svaku promjenu. U slučaju da Klijent ne uloži prigovor na izmjene i dopune unutar danog roka, novi Opći uvjeti korištenja odnosit će se na Klijenta od dana isteka spomenutog roka. C-Date će imati pravo mijenjati i nadopunjavati ove Opće uvjete korištenja. Takve promjene stupit će na snagu kad postanu dostupne na Internetu na web stranicama. Ovo će se primjenjivati bez obzira na mogućnost svakog Klijenta da raskine svoje članstvo. Nastavljeno korištenje C-Date usluga od strane Klijenta značit će da slaže s dopunama i izmjenama. Ako Klijent uloži prigovor na promijenjene Opće uvjete korištenja, C-Date će imati pravo raskinuti bez upozorenja besplatno članstvo opisano u točki III.(1). U slučaju prigovora, C-Date će nadalje imati pravo protiviti se automatskom produljenju članstva za usluge koje se naplaćuju pobliže opisanog točkama II. (5), III. (3), VIII. (3). U ovom slučaju, članstvo koje se plaća bit će razvrgnuto pri isteku tada određenog pristupnog razdoblja. C-Date će obznaniti bilo kakvo protivljenje produljenju članstva koje se plaća ne kasnije od dva tjedna prije isteka pristupnog razdoblja u pitanju.

Od Klijenta se stoga traži da vodi računa o najaktualnijoj verziji u svakom trenutku dostupnoj na Internetu na web stranicama. Klijentova prisutnost na ovim web stranicama predmetom je bezuvjetnog prihvaćanja bilo kakve revizije, izmjene ili dopune.

XVI. Opći uvjeti

U slučaju da bi bilo koja odredba u ovim Općim uvjetima korištenja postala nevažeća i ništavna ili nepotpuna, valjanost preostalih Općih uvjeta korištenja ostati će nepromijenjena. Svaki nevažeći ili nepotpun uvjet biti će zamijenjen ili nadopunjen onim važećim koji je najbliži željenom ekonomskom ishodu. Registrirano sjedište C-Date bit će isključivo mjesto pravne nadležnosti za bilo kakve nastale sporove u vezi s C-Date.

XVII. Pravo na opoziv

Klijent će imati pravo opozvati ugovorni odnos pod točkom III (1) s C-Date unutar dva tjedna od početka trajanja ugovora (datuma prijave) pismenim očitovanjem naslovljenim na C-Date poslanim na email adresu naznačenu u točki XIII. ili putem pošte osim na adresu naznačenu u točki Uvod.

Klijent će imati pravo opozvati ugovorni odnos u točki III paragraf (3) s C-Date unutar dva tjedna od početka trajanja ugovora (datum prijave) na isti način, ako unutar tog razdoblja nikakve usluge koje se naplaćuju još nisu bile korištene. Spomenuto pravo na opoziv prestaje jednom kada je korištenje usluge počelo.

XVIII. Prebivalište tvrtke

Sjedište Interdate S.A. / 13 rue du Commerce, L-1351 Luksemburg- Luksemburg. C-Date-Webstranica je smještena na C-Date server.

C-Date ne sudjeluje u internetskom rješavanju sporova (ODR) i nije to obvezan činiti:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/