Izjava o zaštiti podataka C-Date

(11.10.2021)

Za tvrtku Interdate S.A., 13 rue du Commerce L-1351 Luxembourg Luxembourg (u nastavku „Interdate S.A.”)zaštita podataka vrlo je važna. Stoga se osobni podatci naših klijenata obrađuju isključivo na temelju zakonskih propisa o zaštiti podataka (Opća uredba o zaštiti podataka).

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke ako nam ih dostavite u okviru registracije na našoj mrežnoj stranici radi korištenja uslugama C-Date (dalje u tekstu „C-Date”) ili u kontekstu kontakt forme te smo na temelju vaše suglasnosti ovlašteni prikupljati ih, koristiti se njima te ih obrađivati.

 

Osobni podatci

Osobni podatci obuhvaćaju sve informacije koje se odnose na fizičku osobu koja je identificirana ili se može identificirati (dalje u tekstu: osoba čiji se osobni podatci prikupljaju). Razlikujemo osobne podatke u okviru besplatnog profila te članstva Premium.

 

Besplatni profili

Prilikom besplatne registracije prikupljamo i obrađujemo sljedeće osobne podatke:

Matični podatci: nadimak, e-adresa, lozinka, spol, traženi spol, datum rođenja, status veze

Osobne karakteristike: karakterne osobine, tjelesna visina, boja očiju i kose, dužina kose, stas, etnička pripadnost, zvanje, obrazovanje, navike u vezi s konzumacijom alkohola i pušenjem, nakit, spolne sklonosti, erotski tip (na temelju slika koje je odabrao korisnik)

Podatci o profilu pretraga i ostali podatci: zemlja, regija, okrug/ grad, poštanski broj, osobne pozdravne riječi, profilne slike

Podatke o vašim transakcijama: ID klijenta, obavijesti, datum prve registracije, aktivnost na našim mrežnim stranicama, vrsta pristupa (mobitel, zaslon), kod internog praćenja, datum i vrijeme pristupa, tip i verzija preglednika, operativni sustav, IP adresa, ID uređaja, ponuđač mobilne mreže

 

Članstvo Premium

Za članstvo Premium dodatno prikupljamo sljedeće podatke:

adresa stanovanja, ime i prezime, telefonski broj i podatci o uplatama. Podatke o kreditnim karticama sigurnom vezom dostavljamo našim ugovornim pružateljima platnih usluga te ih pohranjujemo samo u anonimiziranom obliku.

 

Svrha obrade podataka

Gore navedenim osobnim podatcima koristimo se u sljedeće svrhe:

 • pružanje usluga koje ste zatražili kao i usluga korisničke službe
 • Odgovaranje na upite kupaca i komunikacija s onima koji vrše upite;
 • provedba i upravljanje poslovnim odnosima između nas i vas, npr. radi osiguranja usluga, provedbe plaćanja, obračuna i naplate potraživanja, u knjigovodstvene svrhe
 • provjera komunikacije između klijenata i djelatnika korisničke službe
 • informacije o novim, tj. dodatnim proizvodima tvrtke Interdate S.A., kao i partnera tvrtke Interdate S.A. te slanje e-biltena
 • anketiranje klijenata, marketinške kampanje, analize tržišta
 • poštovanje pravnih zahtjeva (npr. obveza čuvanja dokumentacije u skladu s poreznim pravom te pravom trgovačkih društava)
 • očuvanje i zaštita sigurnosti naših proizvoda i usluga te naših mrežnih stranica sprječavanjem i otkrivanjem sigurnosnih rizika, prijevara ili drugih kriminalnih radnji, tj. namjera nanošenja štete, kao i analizom sadržaja
 • rješavanje sporova, provedba postojećih ugovora i u svrhu potraživanja, ostvarivanja i obrane pravnih zahtjeva.

Obrada osobnih podataka potrebna je radi ostvarenja gore navedenih ciljeva, uključujući provedbu (ugovornih) poslovnih odnosa s Vama. Pravni temelj za obradu podataka je, pod uvjetom da izrijekom nije nešto drugo navedeno, članak 6. (1.) (b) i (f) Opće uredbe o zaštiti podataka ili Vaša izričito dodijeljena suglasnost u skladu s člankom 6. (1) (a) navedene uredbe.

Ako se gore navedeni podatci obrađuju u svrhu koja odstupa od prvotne svrhe prikupljanja podataka, dužni smo Vas prije obrade podataka obavijestiti o novoj svrsi. Na taj način imate mogućnost uskratiti svoju suglasnost za obradu podataka u drugu svrhu.

 

Ustupanje podataka trećima

Sa svim podatcima koji nam se dostavljaju povjerljivo se postupa. Vaše osobne podatke nećemo prodavati trećima.

Vaši podatci u pravilu se ne ustupaju trećima, osim ako ste se s time suglasili, tj. ako smo zakonski ovlašteni i/ili dužni ustupiti vaše podatke.

Osobne podatke dostavljamo sudovima, poreznim i nadzornim tijelima, pod uvjetom da je to pravno dopušteno i nužno radi poštovanja važećeg prava ili potraživanja, ostvarivanja ili obrane određenih prava. Poduzimamo sve mjere kako bismo osigurali prikladnu i primjerenu zaštitu vaših osobnih podataka.

Vaše osobne podatke dostavljamo u gore navedene svrhe, pod uvjetom da su podatci potrebni radi pružanja usluga, sljedećim poduzećima, tj. kategorijama poduzeća:

 • insparx GmbH, Erika-Mann-Straße 63, 80636 München, Njemačka. Naš pružatelj usluga odgovoran je za rad naše platforme, razvoj softvera, korisničku službu, marketing te za slanje e-biltena.
 • Pružateljima platnih usluga, posredničkim bankama / bankama koje provode transakcije radi provedbe platnih transakcija.
 • U slučaju neplaćanja, poduzećima za naplatu radi zaštite naših poslovnih interesa.
 • Poslovnim partnerima / partnerima za marketing, e-poštu i e-bilten.
 • Podatci se mogu slati specijaliziranim pružateljima usluga kako bi se spriječila, tj. suzbila zloporaba od strane klijenata i/ili trećih.
 • Davatelja IT usluga za pohranu podataka unutar EU.

Primateljima izvan Europske unije podatci se šalju samo ako su nužni radi ispunjenja svrhe i isključivo na temelju standardnih ugovornih klauzula EU-a. Time je osigurana obrada vaših podataka i u SAD-u u skladu s propisima o zaštiti podataka (Odluka o primjerenosti Europske komisije od 12.07.2016., posl. br. C(2016) 4176 final, SL L 207/1 od 01.8.2016.).  

Rok čuvanja

Ako prilikom prikupljanja podataka (npr. u okviru suglasnosti) nije navedeno izričito razdoblje čuvanja podataka, osobni se podatci brišu čim više nisu potrebni radi ostvarenja svrhe njihovog čuvanja, osim ako ne postoje zakonske obveze čuvanja (npr. obveze čuvanja koje se temelje na pravu trgovačkih društava ili poreznom pravu).

 

Sigurnost podataka

Poduzimamo tehničke i organizacijske mjere sigurnosti kako bismo vaše podatke koje pohranjujemo i obrađujemo u našem poduzeću zaštitili od manipuliranja, gubitka povjerljivosti, uništenja ili pristupa neovlaštenih osoba. Te sigurnosne mjere našeg poduzeća kontinuirano poboljšavamo u skladu s tehnološkim razvojem.

 

Prava osoba čiji se osobni podatci prikupljaju: pravo na informiranje, ispravak, brisanje ili ograničenje obrade vaših osobnih podataka, pravo prigovora i pravo na ustupanje podataka

Na vaš zahtjev obavještavamo vas, u skladu s važećim pravom, o tome pohranjujemo li osobne podatke u našem poduzeću i koju vrstu podataka. Ako ste i sami prijavljeni kao korisnik, dajemo vam mogućnost uvida u vaše podatke te mogućnost promjene i brisanja istih po potrebi. Ako su, usprkos nastojanjima našeg poduzeća u vezi sa sigurnošću i točnošću podataka, pohranjene pogrešne informacije, a vi kao korisnik niste sami u stanju ispraviti vaše podatke, na vaš zahtjev mi ćemo ih ispraviti.

Imate pravo od našeg poduzeća zahtijevati ograničenje obrade vaših osobnih podataka. Osim toga možete tražiti da vam se podatci koje ste ustupili našem poduzeću dostave u strukturiranom, uobičajenom i tehnički čitljivom formatu. Na obradu podataka od strane našeg poduzeća možete uložiti i prigovor.

Nadalje imate pravo zatražiti brisanje vaših osobnih podataka, pod uvjetom da to nije u suprotnosti sa zakonskim rokovima čuvanja. Podatke brišemo kada više nisu potrebni za svrhu za koju smo ih prikupljali i obrađivali, tj. ako opozovete dodijeljenu sigurnost i ne postoji više neki drugi pravni temelj za nastavak obrade vaših podataka. Podatke brišemo osim toga ako je obrada, iz nama nepoznatih razloga, bila nezakonita, tj. ako ste uložili prigovor na obradu i ne postoje prioritetni interesi za njihovu obradu. Vaše podatke brišemo i kada za to postoji zakonska obveza. Naše poduzeće poduzelo je i tehničke mjere kako bi sve primatelje vaših podataka upoznalo s vašim zahtjevom za brisanje, tj. ispravak osobnih podataka. To vrijedi samo za slučaj da smo te podatke objavili, tj. učinili javno dostupnima. Brišu se sve poveznice, kopije i replikacije vaših osobnih podataka.

Ako ste se suglasili s obradom vaših osobnih podataka, u svakom trenutku možete opozvati suglasnost za buduće razdoblje. Opozivom suglasnosti obrada podataka u prošlosti ne smatra se nezakonitom.

Ustupanje podataka našem poduzeću dobrovoljno je. No, ti su podatci nužni za provedbu zaključivanja ugovora, tj. za odgovaranje na vaše upite. Ako nam ne ustupite podatke, postoji mogućnost da se ugovor ne može zaključiti, tj. da na vaše upite ne možemo odgovoriti. Ustupanje podataka nužno je za zaključivanje ugovora.

Podatci za kontakt s povjerenikom za zaštitu podataka našeg poduzeća:

[email protected] ili poštanska adresa

Interdate S.A.

C-Date povjerenik za zaštitu podataka

13 rue du Commerce

L-1351 Luxembourg

Luxembourg

Na obradu podataka od strane našeg poduzeća možete uložiti prigovor i nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka.

Nadzorno tijelo za zaštitu podataka nadležno za naše poduzeće:

Commission nationale pour la protection des données

15, Boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux, Luksemburg

Tel.: (+352) 26 10 60 -1 www.cnpd.lu

Kao osoba čiji se osobni podatci prikupljaju možete se obratiti i lokalnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka u vašoj zemlji: (https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

 

E-bilten

Podatci koje ste dali prilikom prijave za primanje e-biltena našeg poduzeća koristit će se isključivo u tu svrhu.

Vaše ime i ispravna e-mail adresa potrebni su za uspješnu prijavu. U tu svrhu, zabilježen je vaš pristanak na primanje newslettera. Podaci se koriste isključivo za slanje newslettera.

Svoju suglasnost za pohranu podataka i njihovo korištenje radi slanja e-biltena možete opozvati u svakom trenutku. Svaki e-bilten sadrži odgovarajuću poveznicu. Primitak e-biltena možete osim toga u svakom trenutku odjaviti izravno slanjem e-pošte na [email protected] ili poštom na sljedeću adresu:

Interdate S.A.

C-Date Odnosi s klijentima

13 rue du Commerce

L-1351 Luxembourg

Luxembourg

 

Podatci o protokolu

Kada posjećujete naslovnu stranicu našeg poduzeća, vaš internetski preglednik iz tehničkih razloga internetskom poslužitelju našeg poduzeća automatski šalje podatke (podatci protokola) koje naše poduzeće zapisuje kao dnevničku datoteku. Radi se o sljedećim podatcima:

 • datum i vrijeme posjeta, URL referentne mrežne stranice, pozvana datoteka, količina prijenosa podataka, tip i verzija preglednika, operativni sustav, IP adresa, naziv domene vašeg ponuditelja pristupa internetu.

Radi se isključivo o informacijama koje ne omogućuju povezivanje s fizičkom osobom. Te su informacije nužne iz tehničkih razloga kako bi se sadržaji mrežne stranice koje ste tražili prikazali na ispravan način. Takve su informacije neophodne prilikom korištenja internetskim ponudama. Podatci protokola analiziraju se isključivo u statističke svrhe kako bi se optimizirali prezentacija našeg poduzeća na internetu i tehnika na kojoj se to temelji. Nakon toga podatci se brišu.

Podatci protokola pohranjuju se odvojeno od drugih podataka koje naše poduzeće prikuplja u okviru pristupa stranicama.

 

Pseudonimizirani ili anonimizirani korisnički profili

C-Date daje izrađivati analize o ponašanju korisnika u okviru korištenja uslugama C-Date te u tu svrhu izrađuje anonimizirane ili pseudonimizirane korisničke profile. Korisnički profili ne analiziraju se u odnosu na osobu, već anonimizirano, tj. pseudonimizirano. Analizom se želi postići poboljšanje naših usluga.

 

Analize na osnovu praćenja, alata za remarketing

Kako bismo kontinuirano poboljšavali našu ponudu, koristimo se tehnologijama tzv. praćenja.

Google Analytics:

C-Date se koristi uslugom Google Analytics tvrtke Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (dalje u tekstu: „Google”). Google Analytics upotrebljava tzv. „kolačiće”, tekstualne datoteke koje se pohranjuju na računalo klijenta i omogućuju analizu načina na koji se klijent koristi mrežnom stranicom. Informacije o korištenju mrežnom stranicom koje se dobivaju preko kolačića (uključujući IP adresu) prenose se na poslužitelj tvrtke Google u i tamo pohranjuju. Google se koristi tim informacijama kako bi analizirao način na koji se klijent koristi mrežnom stranicom, radi izrade analiza o aktivnostima na mrežnoj stranici za vlasnike tih stranica i radi pružanja ostalih usluga koje su povezane s korištenjem mrežnom stranicom i internetom. Google te informacije po potrebi ustupa i trećima, ako je to zakonski propisano ili ako treći po nalogu tvrtke obrađuju te podatke. Google ni u kojem slučaju neće IP adrese klijenata povezati s drugim podatcima koje je prikupio. Klijent je ovlašten spriječiti instaliranje tih kolačića odgovarajućim postavkama na svojem pregledniku; no, u tom se slučaju klijenta upozorava na to da se svim funkcijama te mrežne stranice možda neće moći u potpunosti koristiti. Korištenjem ovom mrežnom stranicom klijent izjavljuje da je suglasan s time da tvrtka Google obrađuje prikupljene podatke na prethodno opisan način i u prethodno navedenu svrhu. Detaljnije informacije o Google Analytics i zaštiti podataka pronaći ćete na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Za analizu naših korisnika upotrebljavamo uslugu Universal Analytics. Na taj način dobivamo podatke o njihovom korištenju naših ponuda na različitim uređajima ("Cross Device"). Koristimo anonimno korisničko ime koje ne sadržava osobne podatke i ne šalje nikakve podatke Googleu. Putem Googleovog plugina za preglednik možete u svakom trenutku isključiti opciju prikupljanja i pohranjivanja podataka (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?). Te opcije morate isključiti na svim sustavima koje koristite, na primjer, na drugom pregledniku ili na svojem mobilnom uređaju. Više informacija o usluzi Universal Analytics možete pronaći ovdje: https://support.google.com/analytics/answer/2838718? 

Omogućene su sljedeće značajke oglašavanja na usluzi Google Analytics:

 • Re-marketing putem usluge Google Analytics
 • Google Display Network izvještavanje o pregledima korisnika
 • Google Analytics Demografsko izvještavanje i izvještavanje o interesima
 • Integrirane usluge koje zahtijevaju da Google Analytics prikuplja podatake putem promotivnih kolačića I identifikatora

Ove značajke oglašavanja dopuštaju Google Analytics-u prikupljanje informacija o prometu putem Google promotivinih kolačića (za više informacija posijetitehttps://www.google.com/policies/technologies/tipes/) i identifikatora, uz podatke prikupljene standardnom Google Analytics implementacijom.

Google Adsense:

C-Date se koristi i uslugom Google Adsense, tj. uslugom prikazivanja reklamnih oglasa tvrtke Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (dalje u tekstu: „Google”). Google Adsense upotrebljava tzv. „kolačiće”, tekstualne datoteke koje se pohranjuju na računalo klijenta i omogućuju analizu načina na koji se klijent koristi mrežnom stranicom. Google AdSense upotrebljava i takozvane „web beacons” (nevidljive grafike). Nevidljivim se grafikama mogu analizirati informacije kao što su promet posjetitelja na tim stranicama. Informacije o korištenju mrežnom stranicom i o isporuci reklamnih formata, koje se dobivaju preko kolačića i nevidljivih grafika (uključujući IP adresu), prenose se na poslužitelj tvrtke Google u i tamo pohranjuju. Te informacije Google može ustupati svojim ugovornim partnerima. No, Google neće IP adrese klijenta povezivati s drugim podatcima koji su pohranjeni za pojedinog klijenta. Klijent je ovlašten spriječiti instaliranje tih kolačića odgovarajućim postavkama na svojem pregledniku; no, u tom se slučaju klijenta upozorava na to da se svim funkcijama te mrežne stranice možda neće moći u potpunosti koristiti. Korištenjem ovom mrežnom stranicom klijent izjavljuje da je suglasan s time da tvrtka Google obrađuje prikupljene podatke na prethodno opisan način i u prethodno navedenu svrhu.

Google Doubleclick:

C-Date se koristi i uslugom Google Doubleclick tvrtke Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (dalje u tekstu: „Google”). Google Doubleclick se koristi takozvanim „kolačićima” kako bi se klijentu prezentirali njemu važni reklamni oglasi. Pritom se pregledniku klijenta dodjeljuje pseudoniman identifikacijski broj (ID) kako bi se provjerilo koji su se oglasi prikazali na njegovom pregledniku i koje je oglase pregledao. Kolačići ne sadrže osobne podatke. Upotreba kolačića DoubleClick omogućuje tvrtki Google i njezinim partnerskim mrežnim stranicama samo objavu oglasa na temelju prethodnih posjeta naših ili drugih stranica na internetu.

Informacije dobivene kolačićima tvrtka Google šalje radi analize na poslužitelj tvrtke u i tamo ih pohranjuje. Google šalje podatke trećima samo na temelju zakonskih propisa ili u okviru obrade podataka po nalogu tvrtke. Google ni u kojem slučaju neće podatke klijenata povezati s drugim podatcima koje je prikupio. Klijent je ovlašten spriječiti instaliranje tih kolačića odgovarajućim postavkama na svojem pregledniku; no, u tom se slučaju klijenta upozorava na to da se svim funkcijama te mrežne stranice možda neće moći u potpunosti koristiti. Klijent može osim toga spriječiti evidenciju podataka dobivenih kolačićima koji se odnose na njegov način korištenja stranicom kao i obradu tih podataka od strane Googlea tako da preuzme i instalira programski dodatak poslužitelja dostupan na sljedećoj poveznici https://tools.google.com/dlpage/gaoptout, pod točkom Dodatak za deaktivaciju Double-Click. Klijent alternativno može deaktivirati kolačiće Doubleclick na stranici udruženja Digital Advertising Alliance preko sljedeće poveznice https://adssettings.google.com. Korištenjem ovom mrežnom stranicom klijent izjavljuje da je suglasan s time da tvrtka Google obrađuje prikupljene podatke na prethodno opisan način i u prethodno navedenu svrhu.

C-Date upotrebljava nadalje programe za analizu drugih ponuditelja kako bi iskoristio spoznaje stečene na taj način – na anonimiziran ili pseudonimiziran način i u okviru zakonskih propisa –za prilagodbu usluga potrebama korisnika kao i za njihovo unapređenje te u svrhe marketinga i istraživanja tržišta.

Google Ads (remarketing)

C-Date se koristi osim toga i funkcijom remarketinga u okviru usluge Google Ads. Google Ads je program internetskog oglašavanja tvrtke Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska („Google”). Funkcija remarketinga nam omogućuje da posjetiteljima naše mrežne stranice na drugim mrežnim stranicama u okviru mreže za oglašavanje tvrtke Google (na Googleu, takozvani „Google oglasi” ili na drugim mrežnim stranicama) prikazujemo reklamne oglase koji se temelje na njihovim interesima. U tu svrhu analizira se interakcija posjetitelja na našoj stranici, npr. za koje je ponude posjetitelj pokazao interes, kako bi se posjetiteljima nakon posjeta našoj stranici mogli prikazivati ciljani oglasi i na drugim stranicama. Google pritom, u preglednicima korisnika koji posjećuju određene usluge tvrtke Google ili mrežne stranice u okviru mreže za oglašavanje, pohranjuje određen broj. Preko tog broja, koji se naziva „cookie” (kolačić), evidentiraju se posjeti mrežnim stranicama tih korisnika. Taj broj služi za sigurnu identifikaciju internetskog preglednika na određenom računalu, a ne za identifikaciju osobe. Informacije o korištenju našom mrežnom stranicom (uključujući IP adresu) koje se evidentiraju kolačićima, u pravilu se prenose na poslužitelj tvrtke Google u i tamo pohranjuju. Ukazujemo na to da je na toj mrežnoj stranici Google Ads (remarketing) proširen kodom “gat._anonymizeIp();” što omogućuje anonimiziranu evidenciju IP adresa (takozvani IP masking, tj. sakrivanje IP adrese). Stoga Google na naš zahtjev evidentira vašu adresu u skraćenom obliku, što jamči anonimizaciju i ne dopušta povezivanje s vašim identitetom. Ako se na ovoj mrežnoj stranici aktivira anonimizacija IP adresa, Google će u zemljama članicama Europske unije ili u drugim zemljama potpisnicama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru prethodno skratiti vašu IP adresu. Samo se u iznimnim slučajevima puna IP adresa šalje poslužitelju u SAD-u i tamo skraćuje.

Pohranu kolačića možete onemogućiti odgovarajućim namještanjem softvera vašeg preglednika, međutim, napominjemo da se u tom slučaju možda nećete moći koristiti svim funkcijama te mrežne stranice u punom opsegu. Dodatno u svojem pregledniku možete deaktivirati oglase na Googleu koji su prilagođeni vašim interesima kao i odgovarajuće oglase Googlea na internetu (u okviru mreže za oglašavanje tvrtke Google). U tu svrhu potrebno je na poveznici https://adssettings.google.com/anonymous?hl=hr u podtočci „Postavke za deaktivaciju” kliknuti na poveznicu „deaktiviraj”. Reklame prilagođene vašim interesima možete deaktivirati i na https://www.networkadvertising.org/choices/?partnerId=1/ preko kolačića za odbijanje usluge; pritom se na vaše računalo instalira kolačić za odbijanje usluge (opt-out).

Google Firebase

C-Date koristi Google Firebase, uslugu koju pruža Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (Google). Google Firebase se koristi tehnologijama za praćenje, što nam omogućava da analiziramo kako se koristi naša aplikacija. U tu svrhu, informacije o korištenju aplikacije se prikupljaju i šalju Googleu, gdje se lokalno pohranjuju. Google za to koristi naš ID oglašivača. Više informacija o Google Firebase i zaštiti podataka možete pronaći na https://www.google.com/policies/privacy/ i https://firebase.google.com/. Google ima certifikat sustava zaštite privatnosti. ID oglašivača možete urediti u postavkama vašeg uređaja (iOS: Privatnost > Oglašavanje > Ograniči praćenje oglasa; Android: Račun > Google > Oglasi).

Firebase se koristi i za prosljeđivanje push notifikacija (poznatih i kao poruke unutar aplikacije), poruka koje se prikazuju samo unutar aplikacije. U tu svrhu vašem mobilnom uređaju se dodjeljuje pseudonimizirana push referenca, koja služi kao odredište za push notifikacije ili poruke unutar aplikacije. Sadržaj push notifikacija možete u svakom trenutku aktivirati i deaktivirati na sljedeći način: (1) Kad instalirate aplikaciju, možete je na svom uređaju pronaći pod Postavke > Aplikacije. Pod Postavke aplikacija > Notifikacije možete u svakom trenutku urediti sadržaj push notifikacija. (2) Sadržaj push notifikacija na svom uređaju možete urediti i pod Postavke > Notifikacije.

Aplikacije za pametne telefone C-Date koriste se alatom Crashlytics koji je dio Google Firebase. Služi za zapis rušenja aplikacija. Ne ustupaju se osobni podatci. Šalju se samo izvješća o rušenju aplikacija u stvarnom vremenu koja obuhvaćaju točne podatke o kodnim mjestima i informacije o uređaju koji pojednostavljuju održavanje i usmjereni su na poboljšanje stabilnosti aplikacije. Izjavu o zaštiti podataka za Crashlytics možete pregledati na: https://www.google.com/policies/privacy/

adjust

C-Date primjenjuje i tehnologiju za analizu tvrtke adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, D-10405 Berlin („adjust”). adjust se za izradu analiza koristi IP i Mac adresama korisnika; korištenje se provodi isključivo u anonimiziranom obliku. Povezivanje s fizičkom osobom na taj način nije moguće.

ID oglašivača

Za potrebe praćenja i oglašavanja, aplikacija C-Date koristi ID oglašivača, poznat i kao "Identifikacija oglašivača" (IDFA) za Apple uređaje i "ID Android oglaivača" (ID oglašivača) za uređaje koji koriste Googleove proizvode i usluge. Oni se u daljnjem tekstu spominju kao "ID(i) oglašivača". Korisnik može deaktivirati ID oglašivača. Na iOS uređajima to možete napraviti u Postavkama, pod Privatnost > Oglašavanje tako da odaberete "Bez praćenja oglasa". Za uređaje koji rade u sustavu Android to se radi pod "Google postavke" (ili pod "Postavke" a zatim u "Google"), dodirom na "Oglasi" i odabiranjem opcije "Odustajanje od personalizacije oglasa". ID oglašivača je pseudonim.

Više informacija i Appleovu politiku zašite privatnosti korisnika možete pronaći ovdje: https://www.apple.com/legal/privacy/  

Više informacija i Googleovu politiku zašite privatnosti možete pronaći ovdje: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/  

iAD Framework

U svrhu praćenja i promotivnih potreba programa Apple Search Ads, C-Date koristi Appleovu aplikaciju iAD Framework (Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, SAD). Više informacija kao i Appleovu politiku zaštite osobnih podataka za njegov program Search Ads možete pronaći ovdje: https://searchads.apple.com/privacy/

Kenshoo

C-Date se koristi uslugom za analizu mrežnih stranica s funkcijom upravljanja ponudama tvrtke Kenshoo (UK) Ltd., 51 Great Marlborough Street, 4th Floor, London W1F 7JT, UK. Radi prilagodbe naših stranica potrebama korisnika i njihove optimizacije evidentiraju se anonimizirani podatci o korištenju koji se potom pohranjuju u agregiranom obliku. I ta se usluga za analizu mrežnih stranica koristi kolačićima. U svakom trenutku možete uložiti prigovor na prikupljanje, pohranu i korištenje vaših (anonimno evidentiranih) podataka o posjećivanju stranica. U tu svrhu možete upotrijebiti funkciju Kenshoo Opt-Out koju ćete pronaći na https://kenshoo.com/privacy-policy/ „Opting out from our Services”.  

Facebook SDK

Osim toga, u pogledu aplikacija upotrebljavamo razvojni alat SDK tvrtki Facebook Inc., 1 Hacker Way, 94025 Menlo Park, CA, SAD, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska („Facebook SDK”). Facebook SDK omogućuje anonimiziranu ocjenu ponašanja korisnika te mjerenje aktivnih korisnika i njihovog ponašanja (npr. objave, odgovori, glasovanja). To nam ni na koji način ne omogućuje pristup podatcima tvrtke Facebook ili računima korisnika na Facebooku. Za više informacija o Facebook SDK posjetite https://developers.facebook.com/docs/ios i https://developers.facebook.com/docs/android.

Taboola

Ova stranica koristi Taboolinu tehnologiju za otkrivanje sadržaja kako bi vam preporučila online sadržaje koji bi vas mogli zanimati. Kako bi vam mogla davati takve preporuke, Taboola prikuplja informacije o vašem uređaju i vašem ponašanju na ovoj stranici (i partnerskim stranicama) pomoću kolačića i sličnih tehnologija. Za više informacija pogledajte Taboolinu politiku privatnosti (https://www.taboola.com/privacy-policy) ili kliknite ovdje (https://www.taboola.com/privacy-policy#optout) za izuzimanje iz te opcije.

AWIN parterski program

Ova stranica koristi mrežu za oglašavanje na temelju učinka tvrtke AWIN AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlin. Kao dio svojih usluga praćenja, AWIN u svojoj dokumentaciji o transakcijama (na primjer, o potencijalnim klijentima i prodaji) čuva kolačiće na uređajima korisnika koji posjećuju web stranice njenih klijenata ili koriste druge online usluge, kao što je prijava na newsletter ili online kupovina. Jedina svrha ovih kolačića je ispravno plasiranje marketinških materijala i odgovarajućih troškova u radnom okviru njene mreže. Tvrtka AWIN stoga ne prikuplja, ne obrađuje niti ne koristi osobne podatke. Kolačić prati samo kada se klikne na oglas na uređaju. Bez upućivanja na pojedinačnog korisnika, u AWIN-ov kolačić za praćenje se postavlja jedinstveni digitalni broj, preko kojeg partnerski program oglašivača bilježi trenutak kada korisnik poduzme akcije kao što su klik ili pregledavanje. Pritom AWIN također prikuplja informacije o uređajima preko kojih se izvršava transakcija, kao što su operativni sustav i preglednik. AWIN-ovi kolačići se pohranjuju temeljem čl. 6 Opće uredbe o zaštiti podataka. Interes vlasnika web stranice je u ovom slučaju opravdan jer se samo pomoću kolačića može odrediti iznos naknade za sudionike partnerskog programa. Za dodatne informacije o tome kako AWIN obrađuje podatke posjetite: https://www.awin.com/us/legal  

Cloudflare

Za zaštitu od napada, zlonamjernih botova te u svrhu optimiziranja vremena učitavanja naše stranice koristimo se uslugama našeg tehnološkog partnera Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA. Svi podaci preneseni sa i na ovu internetsku stranicu (uključujući i vašu IP adresu), obrađuju se putem globalne mreže za distribuciju sadržaja, CDN („Content Delivery Network“) pružatelja usluga Cloudflare. Standardno se koristi najbliži centar. Cloudflare upravlja podatkovnim centrima unutar EU. Za podatkovne centre izvan EU primjenjuje  se „EU standardnim ugovornim klauzulama“. Za prepoznavanje i obranu od napada Cloudflare pohranjuje pristupne podatke koji se obično brišu u roku od 4 sata, a najkasnije za 3 dana. Za daljnje informacije o politici zaštite privatnosti usluge Cloudflare posjetite: https://www.cloudflare.com/security-policy.  Podatke o tome što Cloudflare točno pohranjuje možete pronaći ovdje: https://blog.cloudflare.com/what-cloudflare-logs/.  Korištenjem ove internetske stranice izjavljujete da se slažete s obradom prikupljenih podataka od strane usluge Cloudflare, kako je opisano gore.

Popis naših partnera

Za prikaz popisa naših partnera s kojima surađujemo u analitičke, izvedbene ili marketinške svrhe kliknite ovdje. Većina naših partnera osobne podatke korisnika primit će samo ako korisnik dođe na našu stranicu preko oglasa dotičnog partnera. Kod podataka koje dijelimo s partnerima uvijek poštujemo postavke korisnika o zaštiti podataka, tj. osobni podaci prosljeđuju se partnerima samo ako je korisnik dao suglasnost za to.

Automatska obrada

Provodi se zbog podjele klijenata u različite ciljne i korisničke skupine, uključujući, ali ne ograničavajući se na slanje biltena specifičnih za određenu skupinu u kojima se predstavljaju proizvodi i usluge C-Date ili za oglašavanje na temelju interesa tih ciljnih skupina, kao i za pružanje personaliziranih usluga, ponuda i popusta koji zadovoljavaju potrebe naših klijenata. Pravna osnova za C-Date je zakoniti interes za direktan marketing i oglašavanje vlastitih proizvoda. C-Date automatsku obradu koristi i za prepoznavanje obrazaca prijevare i sprečavanje zlouporabe web stranica. U tu se svrhu obrađuju sljedeći podaci: podaci profila, podaci o korištenju usluge, geografski podaci, podaci o plaćanju i narudžbama, kao i osobni podaci koji se prikupljaju u vezi s registracijom, profilom, korištenjem naše usluge procesom narudžbe. Podaci se sažimaju pod pseudonimom i u automatskom procesu uspoređuju s prethodnim podacima. U slučaju sumnje na zlouporabu, djelatnik pregledava informacije uključujući dotični profil i njegove podatke, kao i bilo koje kršenje ugovora od strane drugih članova. Ako se otkriju nezakonite ili neautorizirane aktivnosti bilo unutar ili izvan naše usluge, poduzimaju se mjere koje mogu imati značajan utjecaj na korisnika (uključujući suspendiranje i zatvaranje računa). Pravna osnova za C-Date i opravdani interes C-Date članova je sprečavanje trećih strana u zlouporabi uslugu C-Date za ugovorne i/ili nezakonite aktivnosti.

Kolačići

Dio usluga koje pruža C-Date zahtijeva upotrebu takozvanih „kolačića” (cookies). C-Date stoga izričito ukazuje klijentima na upotrebu kolačića.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju ili vremenski ograničeno u radnoj memoriji računala (takozvani sesijski kolačići) ili na tvrdi disk računala (takozvani „trajni kolačići”). Kolačići sadrže npr. informacije o dosadašnjim posjetima korisnika odgovarajućim poslužiteljima, informacije o dosad pregledanim ponudama ili o modalitetima plaćanja koji su dogovoreni za dosad zaključene poslove. Osnovna je svrha kolačića da se pohranjivanjem osobnih postavki na mrežnim stranicama osigura s jedne strane ponuda prilagođena kupcu, a da se s druge strane korištenje servisima učini što jednostavnijim, budući da klijent na taj način može posjećivati mrežne stranice, a da ne mora svaki puta iznova namještati sve postavke. Kolačići se ne upotrebljavaju za samostalnu izvedbu programa ili za prijenos virusa na računalo klijenta.

C-Date se koristi sesijskim kolačićima, partnerskim i povezanim kolačićima kao i trajnim kolačićima.

Sesijski kolačići:

C-Date se koristi takozvanim „sesijskim kolačićima”. Takvi se kolačići ne pohranjuju na tvrdi disk klijentovog računala te se brišu napuštanjem preglednika. Sesijski kolačići upotrebljavaju se u prvom redu za autentifikaciju prijave prilikom postupka registracije.

Partnerski i povezani kolačići:

C-Date upotrebljava nadalje „partnerske”, tj. „povezane kolačiće”. Pod tim se podrazumijevaju kolačići koji se postavljaju kada klijent preko reklamne površine partnera poseže za uslugama C-Date. Ti kolačići služe za obračun s partnerom i ne sadrže osobne podatke o klijentu. Automatski se brišu ili registracijom klijenta na mrežnu stranicu C-Date ili istekom razdoblja valjanosti pojedinog kolačića.

Trajni kolačići:

C-Date upotrebljava takozvane „trajne kolačiće” kako bi pohranio postavke osobnog korištenja koje klijent unosi prilikom korištenja uslugom C-Date. Na taj način klijent prilikom ponovnog posjeta mrežnih stranica C-Date ponovno pronalazi svoje osobne postavke, dok s druge strane postoji mogućnost automatskog razlikovanja statusa članstva pojedinog klijenta; osim toga se može ustanoviti je li klijent već vidio određene informacije i reklamne aktivnosti ili npr. je li već sudjelovao u određenoj anketi. Upotreba trajnih kolačića služi za personalizaciju i poboljšanje usluga koje pruža C-Date.

Partnerske stranice:

Ako su usluge C-Date uključene u mrežnu stranicu partnera, i ti se partneri mogu koristiti kolačićima. C-Date nema kontrolu nad time te ne odgovara za praksu tih partnera. Stoga C-Date svojim klijentima radi vlastite sigurnosti preporučuje da se informiraju o odredbama o zaštiti podataka pojedinih partnerskih poduzeća. Isto vrijedi kada klijent preko mrežne stranice ili aplikacija C-Date posjećuje mrežnu stranicu partnera.

Većina preglednika standardno je namještena tako da automatski prihvaća kolačiće. No, klijent ima pravo i mogućnost namjestiti svoj preglednik na način da on odbija kolačiće ili da prethodno barem traži potvrdu klijenta. Odluči li se klijent za odbijanje, tj. za isključivanje kolačića, postoji mogućnost da je opseg usluga C-Date ograničen i da sve ponude ne funkcioniraju nesmetano.

 

Suglasnost

Zaključivanjem ugovora suglasan sam da tvrtka Interdate S.A., 13 rue du Commerce L-1351 Luxembourg Luxembourg li treći koji djeluju u ime i po nalogu tvrtke Interdate S.A., prikupljaju i obrađuju moje osobne podatke u gore navedene svrhe.

Informiran sam o tome da tvrtka Interdate S.A. dokumentira tu suglasnost.

Nadalje sam upoznat s time da se moji osobni podatci koji su prikupljeni u okviru gore navedene svrhe obrađuju poštovanjem Opće uredbe o zaštiti podataka.

Obaviješten sam o tome da se moji podatci obrađuju na dobrovoljnoj osnovi i da svoju suglasnost za obradu podataka mogu uskratiti bez negativnih posljedica, tj. opozvati u bilo kojem trenutku za buduća razdoblja.

Za opoziv je dovoljno poslati e-poštu u kojoj treba navesti e-adresu koja je registrirana pri Interdate S.A. kao i zemlju čijim se uslugama tvrtke C-Date klijent koristi te korisničko ime (alternativno: ID kontakta koji mu je dodijeljen):

[email protected]

Informiran sam o tome da svoj opoziv mogu dostaviti telefaksom na broj: 0049 89 549 995 24 ili pisanim putem na Interdate S.A., C-Date Korisnička služba / opoziv suglasnosti, tj. ispravak podataka, 13 rue du Commerce L-1351 Luxembourg Luxembourg .

 

Suglasnost za obradu podataka u reklamne svrhe

Suglasan sam s time da mi Interdate S.A. šalje informacije prilagođene mojim željama o novim, tj. dodatnim proizvodima. To obuhvaća i reklame partnerskih poduzeća tvrtke Interdate S.A..

Informiran sam i o tome da svoju suglasnost za pohranu svojih podataka i njihovu upotrebu radi slanja reklama mogu u svakom trenutku, bez nepogodnosti za sebe, otkazati bez naknade za buduća razdoblja. U tu je svrhu dovoljno poslati e-poštu na [email protected], uz podatak o e-adresi koja je registrirana pri Interdate S.A., podatak o zemlji čijim se uslugama tvrtke C-Date klijent koristi te korisničko ime (alternativno: dodijeljen ID kontakta).